نمایه‌های معرفی‌نامه

با ایجاد صفحات زیبا که تمام پیوندهای مهم شما را در یک صفحه گروه‌بندی می‌کند، فالوورهای خود را بیشتر کنید.

شروع کنید Contact us

 

Mini URL Link Shortener Service

One link to rule them all.

Create beautiful profiles and add content like links, donation, videos and more for your social media users. Share a single on your social media profiles so your users can easily find all of your important links on a single page.

شروع کنید
The new standard
Track and optimize.

Profiles are fully trackable and you can find out exactly how many people have visited your profiles or clicked links on your profile and where they are from.

شروع کنید
Trackable to the dot